News from Newspaper

02 Feb 2018
ແມ່ຍິງເຂດຊົນນະບົດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂະບວນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໂດຍ: ທລຍ ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກງານຂອງ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ)ແມ່ນໄດ້​​​ເນັ້ນໜັກ​ໃສ່ການມອບສິດ​ໃຫ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນເຂດຊົນນະບົດເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ... Read more »
02 Feb 2018
 ແມ່ຍິງເຂດຊົນນະບົດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂະບວນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍ: ທລຍໃນປະຈຸບັນ ແມ່ຍິງໃນຂັ້ນຊຸມຊົນທັງໝົດມີ 1,791 ທ່ານ ທີ່ກຳລັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫລືອ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາ ແລະ... Read more »
02 Jan 2018
ກອງ​ປະຊຸມ​ສະພາ​ບໍລິຫານ ທລຍ ຄັ້ງ​ທີ 23          ໂດຍ: ​ຄອນ​ທິບ ພວງ​ເພັດກອງ​ປະຊຸມ​ສະພາ​ບໍລິຫານ ທລຍ ສະ​ໄໝ​ສາມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 23 ​ໄດ້​ໄຂ​ຂື້ນ​ໃນຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງ​ວັນ​ທີ 27 ທັນວາ 2017 ທີ່​​ໂຮງ​ແຮມ​ແລນ​ມາກ ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ... Read more »
20 Nov 2017
​ທາງ​ເຂົ້າ​ບ້ານ​ໜອງ​ໄຊ ກຸ່ມ​ບ້ານ​ຫົວຊຽງ ​ເມືອງ​ຊຳ​ໃຕ້ ​ໄດ້​ຮັບ​ພັດທະນາ​ໂດຍ: ທລຍ                             ... Read more »
08 Nov 2017
Poverty Reduction Fund Donors Support MissionBy: PRFThe Poverty Reduction Fund (PRF) Project’s donors (World Bank and Swiss Agency for Development and Cooperation) have conducted a support mission from October 18-31 2017, including a one week field... Read more »
31 Oct 2017
ຜູ້​ໃຫ້ທຶນຕິດຕາມ​ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທລຍ 3 ຢູ່​ຂັ້ນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໂດຍ: ທລຍໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 23-27 ຕຸລາ ຜ່ານ​ມາ ຄະນະຜູ້ໃຫ້ທຶນຈາກ ທະນາຄານ​ໂລກ(WB) ​ແລະ ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອ​ງ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ​ໄດ້​ລົງຕິດຕາມ​... Read more »
13 Oct 2017
ບ້ານ​ນ້ຳ​ຫງາດ ​ເມືອງ​ໝອກ ​ໄດ້ໂຮງຮຽນ​ອະນຸບານຫລັງ​ໃໝ່ໂດຍ: ຮົ້ວ​ຈັ້ງຍາມ​ໃດ​ພັກ-ລັດ ກໍ​ໄດ້​ຖື​ເອົາ​ການ​ສຶກສາ​ຮໍ່າຮຽນ ​ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ປາຍ​ແຫລມ​ໃນ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ພັດທະນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ບ້ານ​ເມືອງ​... Read more »
14 Sep 2017
ທລຍ ຊ່ວຍ​ພັດທະນາ​ເມືອງ​ຊໍາ​ໃຕ້  ​ໂດຍ: ພັດທະນາ​ຊຸມ​ຊົນ ທລຍ ​ເມືອງຊຳ​ໃຕ້      ກອງ​ທຶນ​ລຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​(ທລຍ) ໄລຍະ​ທີ 3ໄດ້​ຕໍ່ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ ທລຍ 2 ​ຊື່​ງມີ​ກໍານົດ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2017 ​ຈົນ​ເຖີງປີ 2019 ​ໂດຍຊຸມ​ຊົນ​ເປັນ​ຜູ້​... Read more »
13 Sep 2017
ຮູບ​ແບບການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ລະຫວ່າງ​ຊຸມ​ຊົນ ກັບ ຊຸມ​ຊົນ ໂດຍ: ທລຍ ​ແຂວງ​ຫົວພັນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 ຫາ 8 ກັນຍາ ປີ 2017 ຜ່ານມານີ້ ສະມາຊິກ ກຸ່ມ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ເຊິ່ງກັນ ​ແລະ ກັນ (ກຊກ) ຂອງ ທລຍ ເມືອງ ນອງ,​ ເມືອງທ່າປາງທອງ ແລະ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ​ໄດ້​... Read more »
12 Sep 2017
ທລຍ ຊ່ວຍ​ພັດທະນາ 5 ກຸ່ມ​ບ້ານ ​ເມືອງ​ຊ່ອນ ​​ໂດຍ: ພັດທະນາຊຸມຊົນ ທລຍ ເມືອງຊ່ອນ​        ເມືອງ​ຊ່ອນ​ເປັນ​ເມືອງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ ທີ່ນອນຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ​ເຊິ່ງປະກອບ​ມີ 5 ກຸ່ມ​ບ້ານ,... Read more »

Pages